Panoply makes it easy to integrate with Asana.

Move Asana Data into a Data Warehouse in Minutes

Asana is a web app that helps teams track and get their work done. Panoply makes it easy to collect Asana data, including tasks, projects, teams, and everything else related to Asana. With a few clicks you can ingest all of your Asana data into a Panoply data warehouse, making it easy to analyze how your team is getting work done.

With Panoply you don’t need a data engineering team or complicated ETL tool, you can quickly go from raw data to analysis in minutes.

How Panoply Works with Asana

Panoply automates the collection, modeling, and scaling of any data
Learn More About Our Platform

Combine data from Asana and other integrations

Asana +
GitHub
Asana +
Google Cloud SQL MySQL
Asana +
Vero
Asana +
Shopify
Asana +
Google Play
Asana +
Supersonic
Asana +
SendGrid
Asana +
Highcharts
Asana +
Mailjet
Asana +
Recharge
Asana +
Indicative
Asana +
Alteryx
Asana +
MicroStrategy
Asana +
MariaDB
Asana +
Slemma
Asana +
Zuora
Asana +
ThoughtSpot
Asana +
JIRA
Asana +
DoubleClick
Asana +
Instagram
Asana +
AppsFlyer
Asana +
Azure Blob Storage
Asana +
Contact Pigeon
Asana +
BigQuery
Asana +
Mavenlink
Asana +
WebFOCUS
Asana +
Salesforce Marketing Cloud
Asana +
Facebook Ads
Asana +
Apache Zeppelin
Asana +
R
Asana +
Unity Ads Advertiser
Asana +
Branch
Asana +
Microsoft Azure
Asana +
Freshdesk
Asana +
PostgreSQL
Asana +
Answer Rocket
Asana +
Snowplow
Asana +
Front
Asana +
Pivotal Tracker
Asana +
Mandrill
Asana +
Voluum
Asana +
Apache Cassandra
Asana +
ClicData
Asana +
Yellowfin
Asana +
Logi Analytics
Asana +
Metabase
Asana +
Striim
Asana +
Dunnhumby
Asana +
Sybase
Asana +
Urban Airship
Asana +
BranchTrack
Asana +
Shippo
Asana +
Python
Asana +
Statsbot
Asana +
Zendrive
Asana +
HubSpot
Asana +
Sailthru
Asana +
Zoho CRM
Asana +
Help Scout
Asana +
Google Ecommerce
Asana +
Looker
Asana +
Seekwell
Asana +
Amazon DynamoDB
Asana +
Klaviyo
Asana +
One Click Retail
Asana +
Shiny
Asana +
Fivetran
Asana +
Unity Ads Publisher
Asana +
Facebook Posts
Asana +
Upload Data
Asana +
Apple Search Ads
Asana +
Recurly
Asana +
Tamr
Asana +
Selligent
Asana +
Kochava
Asana +
Blendo
Asana +
Ocado
Asana +
Delighted
Asana +
Buffer
Asana +
Crashlytics
Asana +
LinkedIn
Asana +
Google Cloud Storage
Asana +
MixPanel
Asana +
Desk
Asana +
iTunes Connect
Asana +
Sparkpost
Asana +
Zapier
Asana +
AfterShip
Asana +
Salesforce
Asana +
Flurry
Asana +
Board
Asana +
Hadoop
Asana +
Google Adwords
Asana +
Google AdSense
Asana +
Attunity
Asana +
Autopilot
Asana +
ConvertKit
Asana +
Xplenty
Asana +
JackDB
Asana +
KNIME
Asana +
Wordpress
Asana +
Marketo
Asana +
Tableau
Asana +
Facebook Apps
Asana +
Grafana
Asana +
MoPub
Asana +
Amazon Aurora
Asana +
CSV
Asana +
Rivery
Asana +
Cumul.io
Asana +
Yahoo Gemini Ads
Asana +
Heroku Postgres
Asana +
Sendwithus
Asana +
Magento
Asana +
ReportPlus
Asana +
Chartio
Asana +
Twitter Ads
Asana +
Base
Asana +
Carto
Asana +
Zoho Analytics
Asana +
Dundas BI
Asana +
Bime
Asana +
iAd
Asana +
Trello
Asana +
Databricks
Asana +
Pyramid Analytics
Asana +
Tray.io
Asana +
Webhooks
Asana +
Trifacta
Asana +
Grow
Asana +
GoodData
Asana +
NetSuite
Asana +
Facebook App Events
Asana +
Paxata
Asana +
SimilarWeb
Asana +
RockDaisy
Asana +
Enchant
Asana +
Talend
Asana +
InMobi
Asana +
Power BI
Asana +
Nielsen
Asana +
etleap
Asana +
Redshift
Asana +
Codat
Asana +
Twilio
Asana +
Stitch
Asana +
Facebook Audience
Asana +
Pardot
Asana +
Harvest
Asana +
Cluvio
Asana +
Chartboost
Asana +
Referral SaasQuatch
Asana +
Panoply SDK
Asana +
Brightpearl
Asana +
Square
Asana +
Sisense
Asana +
MySQL
Asana +
ElasticSearch
Asana +
iDashboards
Asana +
FormKeep
Asana +
Outreach
Asana +
Google Cloud Datastore
Asana +
Matillion
Asana +
Stripe
Asana +
Pendo
Asana +
Facebook Groups
Asana +
Xero
Asana +
Microsoft SQL Server
Asana +
AdRoll
Asana +
PopSQL
Asana +
Plotly
Asana +
Slamdata
Asana +
Informatica PowerCenter
Asana +
IBM DB2
Asana +
SFTP
Asana +
Amazon Kinesis Firehose
Asana +
Trevor.io
Asana +
Typeform
Asana +
Amazon SQS
Asana +
Redash
Asana +
Taboola
Asana +
optimizely
Asana +
Facebook Pages
Asana +
Bit.ly
Asana +
Jupyter
Asana +
Pentaho
Asana +
SnapLogic
Asana +
Holistics
Asana +
MongoDB
Asana +
Customer.io
Asana +
Segment
Asana +
Tune
Asana +
Youtube
Asana +
Iterable
Asana +
Google Drive
Asana +
MailChimp
Asana +
Librato
Asana +
Flydata
Asana +
Amazon Cloudfront
Asana +
Apache CouchDB
Asana +
Google Data Studio
Asana +
Birst
Asana +
Domo
Asana +
Qlik
Asana +
QuickBase
Asana +
Quickbooks
Asana +
Eloqua
Asana +
Klipfolio
Asana +
Drip
Asana +
Mode
Asana +
Google Cloud SQL Postgres
Asana +
Intercom
Asana +
Criteo
Asana +
Vungle
Asana +
Cordial
Asana +
AdColony
Asana +
Amazon Aurora PostgreSQL
Asana +
Google Sheets
Asana +
Amazon S3
Asana +
Microsoft Excel
Asana +
AppLovin
Asana +
Magento
Asana +
iAd Publisher
Asana +
Pipedrive
Asana +
Google Analytics
Asana +
Spree Commerce
Asana +
Zendesk
Asana +
TIBCO Spotfire X
Asana +
Salesforce IQ
Asana +
RabbitMQ
Asana +
Bing Ads
Asana +
IBM Cognos
Asana +
BlueSnap
Asana +
Pinterest
Asana +
Amazon QuickSight
Asana +
GitLab
Asana +
Airbrake.io
Asana +
Dropbox
Asana +
Jaspersoft
Asana +
Braintree Payments
Asana +
Zendesk Chat
Asana +
Facebook Ad Insights
Asana +
Particle
Asana +
Contentful
Asana +
Skyvia

Get up and running now with Panoply and Asana

Upload and start analyzing your data sources in minutes

Learn more about platform features